• ABSOLWENT WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO WSP KIELCE - WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W PIOTRKOWIE TRYB., KIERUNKI: WYCHOWANIE FIZYCZNE, NAUCZANIE POCZĄTKOWE
  • STUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE WE WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI - AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA
  • NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY WF W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W PIOTRKOWIE TRYB.
  • TRENER EKSPERT PZT/ITF SZKOLENIA PODSTAWOWEGO I WYCZYNOWEGO
  • SĘDZIA ZWIĄZKOWY PZT Z UPRAWNIENIAMI SĘDZIEGO NACZELNEGO
  • INSTRUKTOR POLSKIEGO ZWIĄZKU LEKKOATLETYKI
  • INSTRUKTOR I SĘDZIA OKRĘGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO