Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

Z PIOTRKOWSKICH KLUBÓW TYLKO TUKS KOZICA I ST WINNER RYWALIZUJĄ W PZT

Wraz z zakończeniem sezonu 2019 Polski Związek Tenisowy ogłosił m.in. tzw. bonusowe, generalne listy klasyfikacyjne klubów zrzeszonych i posiadających licencję PZT, która upoważnia do rywalizacji w systemie określonym przez Związek. Takich klubów sklasyfikowano w całej Polsce 246. Z województwa łódzkiego znalazło się na tej liście 19 klubów.

W sezonie 2019 tylko dwa piotrkowskie kluby tenisowe TUKS Kozica i ST Winner, na 5 funkcjonujących, wypełniły warunki uczestnictwa w oficjalnej rywalizacji PZT. TUKS Kozica, to klub, który nieprzerwanie od 2000 roku uczestniczy w rywalizacji prowadzonej przez PZT. Dotychczas zgromadził w swym dorobku, przez 20 lat - 5691 bonusów. Drugi pod tym względem jest PKTZ Winner, który rywalizuje od roku 2008, z przerwą 2015-2017 – 1711 bonusów, trzeci TUKS Nortenis, który rywalizację prowadził od 2001-2009 roku – 1073 bonusy i czwarty TUKS Champions-Team, działający w latach 2000 – 2011 – 502 bonusy. Piątym jest UKS AT Challenge nie posiadający licencji klubowej, która upoważniałaby go do oficjalnej rywalizacji klubów. Łącznie w ciągu 20 lat, wszystkie piotrkowskie kluby zdobyły 8977 bonusów. Do rywalizacji w nowym sezonie 2020 także przystąpiły tylko dwa piotrkowskie kluby TUKS Kozica i ST Winner.

1

Dorobek bonusowy piotrkowskich klubów w poszczególnych latach pokazuje Tabela nr 1. Tabela nr 2 zaś przedstawia pozycje piotrkowskich klubów tenisowych w klasyfikacji klubowej PZT, w latach 2000-2019.

Zobrazowano to, także na wykresie nr 1. TUKS Kozica był najlepszym piotrkowskim klubem tenisowym w latach 2004-2012, 2015-2017 i 2019, a także najlepszym klubem w województwie łódzkim w latach 2007-2011. Dwa razy sklasyfikowany był w pierwszej dziesiątce klubów w Polsce: 9 miejsce w 2009 roku i 10 miejsce w roku 2011.

2

Wykres nr 2 natomiast pokazuje, mało obecnie napawający optymizmem, łączny stan potencjału piotrkowskich klubów w sezonach 2000 - 2019. W okresie prosperity, sezonie 2011, piotrkowskie kluby legitymowały się łącznym dorobkiem 1354 bonusów (w tym 977 TUKS Kozica), za 2019 mamy łącznie zaledwie 66 bonusów, z czego 52 TUKS Kozica i 14 ST Winner.

3

Zapraszamy do analizy tabel i wykresów!