W siedzibie MKT Łódź w niedzielę 30.06.2024 odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Wojewódzkiego Związku Tenisowego w Łodzi. Wybrano nowe władze na kolejną 4-letnią kadencję.

Prezesem został - Maciej Woźniak (Łódź), a po 11-letniej przerwie do zarządu powrócił piotrkowianin - Wiesław Kozica, który pełnił będzie znaną już mu dobrze wcześniej funkcję wiceprezesa ds. sportowych. W latach 2009-2013 Wiesław Kozica pełnił także funkcję prezesa WZT Łódź, a we wcześniejszych dwóch kadencjach był wiceprezesem ds. sportowych. 35-letnie doświadczenie napewno przyda się w działalności WZT Łódź, bowiem wcześniej był on także członkiem poprzednich struktur organizacyjnych w tenisie na naszym terenie, a mianowicie członkiem zarządu Regionalnego Zwiazku Tenisowego i Okręgowego Zwiazku Tenisowego. Wiceprezesem nowego zarządu ds. organizacyjnych został - Grzegorz Jasiński (Łęczyca), skarbnikiem - Bogusław Sass (Łódź), a członkiem zarządu- Przemysław Ślusiewicz (Łódź).