Zrzeszenie Studentów Polskich

 • W okresie 1983-1985 terenem działania wyżej wymienionego była Rada Wydziałowa ZSP WZ WSP w Piotrkowie Tryb. Swoją działalnością przyczynił się do powołania i organizacyjnego utworzenia Rady Uczelnianej ZSP w listopadzie 1985 r.
 • Na I Uczelnianej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej wybrany został na Wiceprzewodniczącego RU ZSP.
 • Organizator takich form pracy i wypoczynku dla studentów jak: Międzynarodowe Obozy Pracy, Akcje Lato, Akcje Zima
 • Członek Rady Okręgowej ZSP w Kielcach
 • Członek Krajowej Rady Sportu ZSP działającej przy Radzie Naczelnej ZSP w Warszawie
 • Prekursor i organizator corocznych juwenaliów w WSP w Piotrkowie Tryb. Do najbardziej znaczących imprez organizowanych przez w.w. należą jeszcze Ogólnopolskie Sesje Popularno-Naukowe i Sympozja naukowe, imprezy z okazji Inauguracji Roku Akademickiego, kabaretony, koncerty, itp.
 • Od 1983 r. organizował również pracę w Akademickim Klubie "Hak" będącym kulturalną agendą Zrzeszenia.
 • Od 1983-86 - Członek Rady AK ZSP "Hak"
 • 1985-87 Zastępca Kierownika Klubu,
 • 1985-86 - Skarbnik w tymże Klubie.
 • Od 1984-86 kierował działalnością Sekcji Filmowej AK ZSP "Hak".
 • Organizator, współtwórca oraz aktor "Kabaretu "Margines"
 • 1984-85 członek zespołu wokalno-instrumentalnego "Bez nazwy".
 • Do listopada 1988 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Zrzeszenia

Akademicki Związek Sportowy

 • W AZS-ie działał aktywnie od 1983 r., czyli od rozpoczęcia studiów.
 • Przez jedną kadencję pełnił funkcję Wiceprezesa KU AZS do spraw sportu, a w czasie drugiej kadencji, będąc na tej samej funkcji, pełnił jednocześnie obowiązki Prezesa, kierował pracami i całą działalnością Klubu Uczelnianego AZS WZ WSP w Piotrkowie Tryb.
 • Organizator i inicjator cyklicznych imprez sportowych takich jak: Międzyrocznikowe Mistrzostwa WZ WSP Piotrków Tryb. w piłce siatkowej, koszykowej i nożnej
 • Prowadził i organizował corocznie do 1987 roku Mistrzostwa WSP Piotrkóww biegach przełajowych, narciarstwie alpejskim (rozgrywane corocznie w Bukowinie Tatrzańskiej), tenisie stołowym, mecze "Kadra-Studenci".
 • Zorganizował I i II Akademickie Mistrzostwa Piotrkowa Tryb. w tenisie ziemnym.
 • Działając jako Wiceprzewodniczący RU ZSP zorganizował wspólnie z Klubem Uczelnianym AZS Mistrzostwa Trójek Piłkarskich,
 • w 1986 i 1987 roku zadbał o dwukrotny występ drużyny RU ZSP w Mistrzostwach Polski Szóstek piłkarskich.
 • Organizator wieloturnusowych obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla studentów: narciarskich w Bukowinie Tatrzańskiej i Korbielowie oraz żeglarskich w Cedzynie koło Kielc, Wilkasach, Zarzęcinie.
 • Z ramienia AZS członek Kolegium Dziekana od 1985-86 roku w Wydziale Zamiejscowym WSP w Piotrkowie Tryb.
 • Od 1986-88 członek Kolegium Rektora WSP w Kielcach
 • Po ukończeniu studiów wydał pozycję o charakterze historyczno-kronikarskim pt.: "Sport akademicki w Klubie Uczelnianym AZS WZ WSP w Piotrkowie Tryb.
 • w latach 1989-91 członek Młodzieżowej Wszechnicy Dziennikarskiej w Piotrkowie
 • w okresie studiów redaktor naczelny studenckiego miesięcznika "NEWSWEEK"
 • w latach 1988-2003 redaktor wspólpacujący z czasopismem "Tenis" we Wrocławiu
 • w czasie służby wojskowej redaktor naczelny wojskowego czasopisma "Podchorążak
 • Założyciel i kierownik sekcji tenisa ziemnego w Dłutowie w latach 1980-90 (dawniejsze woj. piotrkowskie)
 • Na stałe współpracuje z "Dziennikiem Łódzkim" i "Tygodniem Trybunalskim" oraz "Radiem Piotrków"
 • Od 2004 roku - członek społecznej Rady Sportu Miasta Piotrków Tryb.
 • W 1992 po Międzynarodowym Sympozjum Trenerów Tenisa na AWF w Warszawie pod kierownictwem Richarda Sch?nborna (Niemcy) opracował i wydał pozycję: "Wybrane materiały nowoczesnego treningu tenisisty"